E-books

Het eerste boek is een feit. het E-book over het maken van bandelettes is beschikbaar.
Hier de eerste 4 pagina’s (in pdf) om de inhoudsopgave te checken.
bandelettes ebook inkijk
De workshop in E-book kost € 10,00.

Maak €10,00 over op gironummer NL34 INGB 0006 5672 78
t.n.v. S. Born met omschrijving ‘Bandelettes’ en je mailadres.
Zodra ik de betaling heb ontvangen zend ik je het E-book via mail naar je toe.
Bedankt. Sonja.