Informatie over examens

Hieronder vindt u informatie over alle examens die worden afgenomen door Danckaerts Modevakschoolvereniging.

De volledige exameneisen liggen ter inzage op de modevakschool.

1. Eindtoetsen tijdens de opleidingen
Aan het eind van elke opleiding, voorafgaand aan de examens, wordt een eindtoets afgenomen. Aan de hand van de resultaten van de eindtoets wordt bepaald aan welk onderdeel van de lesstof de examenkandidaat nog aandacht moet besteden om voldoende voorbereid het examen te gaan maken.

2. De te behalen kwalificaties die bij examinering per opleiding behaald kunnen worden.
De kwalificaties die bij examinering per opleiding behaald kunnen worden zijn de volgende:

Costumière:
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk tekenen en naaien, Textielwarenkennis, Mondeling over theorie en praktijk.
Diploma Costumière

Coupeuse Costuum- en Mantelvak praktisch gedeelte (Coupeuse I) ;
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk colbert op ware grootte, praktisch werk (kostuumvak)
Getuigschrift Coupeuse costuum- en mantelvak I

Coupeuse Costuum- en mantelvak theoretisch gedeelte (Coupeuse II);
Deelcertificaten Praktische handelskennis, Proportieleer schetsen, Proportieleer schriftelijk, Proportieleer mondeling, textielwarenkennis mondeling
Getuigschrift Coupeuse costuum- en mantelvak II

Bij het behalen van de getuigschriften Coupeuse I en II wordt het diploma Coupeuse costuum- en mantelvak uitgereikt.

Coupeuse jongens- en herenkleding;
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk Tekenen en naaien, Textielwarenkennis, Mondeling over theorie en praktijk.
Diploma Coupeuse jongens- en herenkleding

Coupeuse lingerie
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk Tekenen en naaien, Textielwarenkennis, Mondeling over theorie en praktijk.Diploma Coupeuse lingerie

Lingerie certificaat
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk Tekenen en naaien, Textielwarenkennis, Mondeling over theorie en praktijk.
Certificaat lingerie en badkleding volgens de methode Ondergoed

Lerares Lingerie
Deelcertificaten Patroontekenen, Praktijk tekenen en naaien, Textielwarenkennis, Mondeling over theorie en praktijk.
Diploma Lerares lingerie

Lerares costuum- en Mantelvak praktisch gedeelte (Lerares I);
Deelcertificaten Patroontekenen, Kennis van knippen (drie onderdelen), Toile (proefmodel),
Certificaat Lerares I

Lerares costuum – en mantelvak theoretisch gedeelte (Lerares II)
Deelcertificaten Methodiek, Proportieleer schetsen, Proportieleer schriftelijk, Textielwarenkennis schriftelijk
Getuigschrift lerares costuum- en mantelvak II

Lerares costuum- en mantelvak en lerares lingerie
Bij het behalen van alle certificaten, getuigschriften en diploma’s en met een voldoende afronden van de stage kan het diploma Lerares costuum- en mantelvak en lerares lingerie worden behaald.

3. Vrijstellingenbeleid
Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald.
Dit geldt voor de Danckaerts-examens:

 • Costumière;
 • Coupeuse Kostuum- en Mantelvak praktisch gedeelte (Coupeuse I) ;
 • Coupeuse kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte (Coupeuse II);
 • Coupeuse jongens- en herenkleding;
 • Coupeuse Lingerie;
 • Lingerie Certificaat;
 • Lerares Lingerie;
 • Lerares Kostuum- en Mantelvak praktisch gedeelte (Lerares I);
 • Lerares Kostuum – en Mantelvak theoretisch gedeelte (Lerares II)

Bij het examen Coupeuse jongens- en herenkleding geldt tevens de volgende vrijstellingsmogelijkheid:

  • Bij een reeds behaalde Costumière diploma wordt voor de textielwarenkennis een vrijstelling verkregen.
   Bij het examen Lerares lingerie geldt tevens de volgende vrijstellingsmogelijkheid:
  • Kandidaten met een getuigschrift Certificaat Lingerie hebben vrijstelling voor een deel van het praktijkexamen.

Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen.

4. Examendata voor 2023
Winterexamen: nog in te plannen, eind januari 2023
Zomerexamen: nog in te plannen, eind juni 2023

Winterexamens
Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert.
De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari.

Zomerexamens
Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte.  De zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni.

Examenlokatie
De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).

5. Aanmeldingsprocedure
De examenkandidaat kan zich voor de examens aanmelden bij de docent van een bij de Danckaerts Modevakschoolvereniging aangesloten modevakscholen.
Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden.
Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn op het examenbureau.

Kosten examens 2023

Zie https://danckaerts.nl/opleidingen/examens/

Na opgave niet aanwezig zijn bij het examen
Bij het onverhoopt niet deelnemen aan een examen wordt in geen enkel geval examengelden teruggegeven.
De stoffen voor het praktijkexamen zijn evenwel van de kandidaat en kunnen tijdens het betreffende examen op de examenlocatie door de lerares worden opgehaald. De stoffen worden niet in bewaring genomen. Na het examen vervallen deze aan de vereniging.

7. Herkansingen
Als een examenonderdeel als onvoldoende is beoordeeld kan dit examenonderdeel tijdens de volgende examenmogelijkheid worden herkanst.
Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden.  Het is niet mogelijk om aan twee examens tegelijk deel te nemen tijdens het winterexamen of tijdens het zomerexamen.
Dit geldt ook voor de herkansing.